رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه کلاس آنلاین بیگ بلو باتن را ایجاد کنم؟

1- وارد سامانه دروس (yekta.iut.ac.ir) و سپس درس مورد نظر شوید.

2- گزینه شروع ویرایش درس را کلیک کنید.     

3- گزینه "افزودن یک فعالیت یا یک منبع"را کلیک نمایید.

4- فعالیت"BigBlueButtonBN"را انتخاب نمایید و سپس تنظیمات زیر را انجام دهید.

الف) در باکس مربوط به نام اتاق جلسه مجازی یک نام براي کلاس جاري انتخاب کنید و تیک تغییرات را به کاربران ثبت نام شده اطلاع بده را بزنید.

ب) زبانه کنار تنظیمات جلسه را باز نمایید و در باکس مربوط به پیغام خوش آمد گویی میتوانید پیام خوش‌آمدگویی و یا هر مطلب مناسب جهت نمایش به دانشجویان را وارد نمایید.

ج) با انتخاب گزینه منتظر مجری جلسه بودن  تا زمانی که استاد وارد کلاس درس نشود دانشجویان نمی توانند وارد کلاس شوند.

د) گزینه جلسه می تواند ضبط شود به صورت پیش فرض فعال است تا کلاس آنلاین ذخیره گردد،  لطفا تیک آن‌ را بر ندارید.  همچنین توجه کنید در زمان تشکیل کلاس دکمه شروع ضبط را باید فعال کنید تا جلسه ضبط شود.

ه) زبانه زمان بندی برنامه جلسه باز نمایید و زمان شروع و بسته شدن کلاس را مشخص کنید.

و) تنظیم مهم دیگر"تکمیل فعالیت"است. در گزینه ردیابی تکمیل، گزینه "هنگامی که شرایط برقرار بودند فعالیت به عنوان کامل شده نشان داده شود"را انتخاب کنید.  سپس در بخش ملزم به مشاهده تیک گزینه "شاگردان براي تکمیل این فعالیت باید حتماً آن را مشاهده کنند"را بزنید.

ز) پس از این تنظیمات دانشجویان هم می‌توانند در زمان تشکیل کلاس گزینه join  را مشاهده و به کلاس آنلاین ملحق شوند.

ح) شایان ذکر است پس از ارائه هر کلاس آنلاین لازم است دکمه  end sessionرا بفشارید تا رکورد کلاس ذخیره گردد. فایل رکورد بسته به حجم فایل از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشد تا لینک playback آن روي درس شما ظاهر گردد.

تحت نظارت وف ایرانی