رفتن به محتوای اصلی
x

در سؤالات تشریحی متن سؤال به طور کامل مشخص نیست. چه کاری باید انجام بدهم؟

اگر در  سؤالات تشریحی با چنین حالتی روبرو شدید:

اگر با موبایل امتحان می دهید بلافاصله چرخش خودکار گوشی را فعال کنید و گوشی را به حالت افقی بگیرید تا متن کامل سوال برای شما نمایان شود. در این حالت با حرکت انگشت می توانید سوال را جابجا کنید. 

اگر با کامپیوتر یا لپ تا‍پ امتحان می دهید زوم صفحه را کمتر کنید.

تحت نظارت وف ایرانی