رفتن به محتوای اصلی
x

آزمون را کامل طراحی کردم و گزینه پنهان کردن را برای آزمون فعال کردم. آیا در زمان آزمون دانشجویان می توانند وارد آزمون شوند؟

خیر. اگر گزینه نمایش را برای آزمون فعال نکنید دانشجویان در زمان امتحان،  آزمون را نخواهند دید و در زمان امتحان نمی توانند وارد آزمون شوند.


تحت نظارت وف ایرانی