رفتن به محتوای اصلی
x

آزمونی را به طور کامل طراحی کردم. می خواهم دقیقا همین آزمون را با همین طراحی در درس دیگری داشته باشم. آیا این کار امکانپذیر است؟

بله. می توانید از روشهای مختلفی برای این کار استفاده کنید. برای دیدن راهنمای آن اینجا را کلیک کنید.


تحت نظارت وف ایرانی