رفتن به محتوای اصلی
x

در حین برگزاری کلاس اینترنتم قطع شد. آیا دوباره می توانم وارد کلاس شوم؟

بله. تا زمانی که مدت زمان کلاس پایان نیافته است می توانید مجدد وارد کلاس شوید.


تحت نظارت وف ایرانی