رفتن به محتوای اصلی
x

باید در این ساعت کلاس داشته باشم.اما لینک ورود به کلاس برای من وجود ندارد.چه کاری باید انجام دهم؟

1-ممکن است به طور استثنا این جلسه ,کلاس شما برگزار نشودواستاد اطلاع رسانی کرده باشند. از استاد علت  برگزار نشدن کلاس را جویا شوید.

2-ممکن است کلاس شماگروه بندی شده باشد وکلاس برای گروه شما برگزار نشده باشد. از استاد علت  برگزار نشدن کلاس را جویا شوید.


تحت نظارت وف ایرانی