رفتن به محتوای اصلی
x

باید در این ساعت کلاس داشته باشم. اما لینک ورود به کلاس برای من وجود ندارد. چه کاری باید انجام دهم؟

1- ممکن است به طور استثنا این جلسه، کلاس شما برگزار نشود و استاد اطلاع رسانی کرده باشند. از استاد علت  برگزار نشدن کلاس را جویا شوید.

2- ممکن است کلاس شما گروه بندی شده باشد و کلاس برای گروه شما برگزار نشده باشد. از استاد علت  برگزار نشدن کلاس را جویا شوید.


تحت نظارت وف ایرانی