رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه مي توانم در كلاس مجازی بیگ بلو باتن صحبت كنم؟

در صورتی که امکانات صوتی را دارید وبخواهید در کلاس صحبت کنید ,با کلیک کردن مراحل 1تا 7 را انجام دهید .توجه کنیدپس از اتمام صحبت میکروفون را حتما خاموش کنید تا نویز در کلاس ایجاد نشود.


تحت نظارت وف ایرانی