رفتن به محتوای اصلی
x

درسهای من در سامانه یکتا دیده نمی شود. چه کاری باید انجام دهم؟

ترم مورد نظررا انتخاب کنید. در کنار آن یک علامت + می بینید، روی آن بزنید تا به علامت – تبدیل شود. با این کار دروس ترم شما نمایش داده می شود.


تحت نظارت وف ایرانی