رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه در کلاس ادوبی کانکت می توانم به دانشجو اجازه ارایه فایل بدهم؟

روي اسم دانشجو كليك كنيد و با کشیدن و رهاکردن، اسم دانشجو را از قسمت participants به قسمت  Presenters  ببرید.  با این کار وضعيت دانشجو به ارائه كننده(Presenter) تغيير می یابد. بعد از پایان کار اسم دانشجو را مجددا به  قسمت participants ببرید.


تحت نظارت وف ایرانی