رفتن به محتوای اصلی
x

آیا دروس من بلافاصله بعد از انتخاب واحد یا ترمیم در سامانه گلستان در سامانه یکتا قرار می گیرد؟

خیر. بلافاصله بعد از انتخاب واحد یا ترمیم در سامانه گلستان دروس در سامانه یکتا قرار نمی گیرد. 24 تا 48 ساعت زمان نیاز است تا تغییرات از گلستان در سامانه یکتا اعمال گردد.


تحت نظارت وف ایرانی