رفتن به محتوای اصلی
x

آیا سامانه ایلرنینگ همان سامانه یکتا است؟ آیا رمز و پسورد من در سامانه ایلرنینگ با رمز و پسورد سامانه یکتا یکی است؟ آیا دروس من در این 2 سامانه یکسانند؟

خیرآدرس سامانه ایلرنینگ https://elearning.iut.ac.ir است،  اما آدرس سامانه یکتا https://yekta.iut.ac.ir می باشد.  رمز و پسورد این 2 سامانه یکسان نیست .

دروس شما در سامانه های  یکتا و گلستان یکسان می باشند. اما دروس در یکتا و ایلرنینگ یکسان نیستند. توجه داشته باشید مطالب آموزشی و کلاسها و امتحانات شما با نظر واطلاع رسانی اساتید در سامانه یکتا  یا سامانه ایلرنینگ تشکیل خواهد شد.


تحت نظارت وف ایرانی