رفتن به محتوای اصلی
x

در حین ویرایش و طراحی سؤالات آزمون، جای سؤالات را به صورت دستی تغییر دادیم. آیا باید کار خاصی را انجام دهیم؟

بله. اگر در حین ویرایش و طراحی سؤالات آزمون در صفحه ویرایش محتوای آزمون،  شما جای سؤالات را به صورت دستی تغییر دادید حتما گزینه صفحه بندی مجدد را در این صفحه بزنید.


تحت نظارت وف ایرانی