رفتن به محتوای اصلی
x

حداکثر اندازه آپلود فایل برای ارائه دربیگ بلو باتن چقدر می باشد؟

حداکثر 50 مگابایت، 200 صفحه. اگر اندازه فایل شما از این محدودیت ها عبور کرده است، باید فایل خود را به چندین فایل  با اندازه کوچکتر تقسیم کنید.


تحت نظارت وف بومی