رفتن به محتوای اصلی
x

در کلاس ادوبی کانکت با موبایل شرکت کردم، بعد از گذشت مدتی صفحه نمایش گوشی موبایلم خاموش می شود. چه کاری باید انجام دهم؟

در تنظیمات صفحه نمایش گوشی همراه، زمان خودکار خاموش شدن صفحه گوشی موبایل را روی حداکثر مقدار و در صورت امکان روی هرگز قرار دهید و در زمان برگزاری کلاس، توجه کافی به خاموش نشدن صفحه موبایل داشته باشید.

در تنظیمات صفحه نمایش گوشی همراه، تنظیم خودکار حالت نور صفحه که برای ذخیره باتری بیشتر می باشد را غیر فعال نمایید.


تحت نظارت وف بومی