رفتن به محتوای اصلی
x

به هنگام ورود نام کاربری و رمز عبور خود، مرتباً پیام داده می شود که نام کاربری یا کلمه عبور شما اشتباه است. علت چیست؟

1- صفحه کلید انگلیسی

بسیاری از دوستان بدون آنکه متوجه باشند به هنگام ورود نام کاربری و رمز عبور خود،  از صفحه کلید زبان فارسی استفاده می کنند و در این حالت با پیام نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است مواجه می شوند. دقت نمایید در زمان وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور،  صفحه کلید خود را در حالت زبان انگلیسی قرار دهید.

2- حروف بزرگ وکوچک

 در زمان ورود نام کاربری و رمز عبور به روشن بودن یا خاموش بودن کلید capslock خود توجه کنید. سامانه به حروف بزرگ وکوچک حساس است.

3- انتخاب  قسمت اشتباه برای  ورود

شما باید از قسمت احراز هویت مرکزی وارد شوید اما اشتباها نام کاربری و رمز عبور خود را در قسمت ورود سایر کاربران وارد می کنید یا بالعکس.

4- فراموشی کلمه عبور

کلمه عبور را فراموش کرده اید که در این حالت تغییر یا بازنشانی کلمه عبور را کلیک کنید و با ساختن یک کلمه عبور جدید وارد سامانه شوید.


تحت نظارت وف ایرانی