رفتن به محتوای اصلی
x

مهلت تحویل تکلیف من شنبه، ساعت 12:00 صبح می‌باشد و الان ساعت 11 صبح روز شنبه می‌باشد اما نمی‌توانم تکلیف را به سامانه ارسال کنم. علت چیست؟

زمان ارسال تکلیف شما به پایان رسیده است. توجه کنید ساعات در سامانه یکتا به‌ صورت زیر می‌باشد:


تحت نظارت وف ایرانی