رفتن به محتوای اصلی
x

می‌خواهم مهلت تحویل تکلیف برای دانشجویان تا ساعت 24 روز شنبه (ساعت 12 شب شنبه) باشد ساعت را در سامانه یکتا چگونه تنظیم کنم؟

راه اول: مهلت تحویل را روی 23:59 دقیقه شنبه تنظیم کنید. در این صورت دانشجویان مهلت تحویل را 11:59 دقیقه عصر روز شنبه می‌بینند.

راه دوم: مهلت تحویل را روی 00.00 دقیقه یکشنبه تنظیم کنید. در این صورت دانشجویان مهلت تحویل را 12 صبح روز یکشنبه می‌بینند.

توجه کنید ساعات در سامانه یکتا به‌صورت زیر می‌باشد:


تحت نظارت وف ایرانی