رفتن به محتوای اصلی
x

در کلاس بیگ بلو باتن هستم و مطلب اشتراک‌گذاری شده توسط استاد را بسیار کوچک می‌بینم. مشکل با چرخش گوشی هم حل نشد. چه‌کاری باید انجام بدهم؟

مطابق تصویر زیر روی علامتبزنید تا مطلب اشتراک‌گذاری شده توسط استاد بزرگ شود. برای بازگشت به حالت قبل مجددا روی همین علامت کلیک کنید.


تحت نظارت وف ایرانی