رفتن به محتوای اصلی
x

در سامانه یکتا وارد محیط درس می‌شوم. کلاس آنلاینی برای من تعریف‌ نشده و دکمه پیوستن به کلاس را نمی‌بینم، با دانشجویان دیگر که تماس می‌گیرم، کلاس با حضور استاد در حال برگزاری است، چگونه به آن کلاس مراجعه کنم؟

برای رفع این مشکل 4 گام را باید بررسی کنید:

گام اول: به تالار اعلانات درس یا گروه‌های اجتماعی که استاد برای این درس ساخته‌اند مراجعه کنید. شاید کلاس در سامانه Elearning يا جای دیگری مطابق با اطلاع رسانی استاد تشکیل‌شده است. از دانشجویانی که در کلاس حاضرند جویا شوید کجا کلاس تشکیل شده است؟

گام دوم: شاید استاد فقط لینک کلاس‌های آفلاین را درتالاراعلانات یا صفحه درس قرار داده باشند؛ و دانشجویان با کلیک روی این لینک یا کپی کردن آدرس لینک در مرورگر به کلاس آفلاین وارد می شوند و منظور دانشجویان همین کلاس آفلاین باشد.

گام سوم: ممکن است در سامانه یکتا مطابق با اطلاع رسانی قبلی، استاد گروه‌های مختلف این درس را با هم ادغام کرده باشند و اکنون شما در سامانه یکتا این درس را در 2 گروه متفاوت داشته باشید. در تایمی که باید کلاس تشکیل شود استاد درس به یک گروه برای تدریس مراجعه کنند و شما به گروه دیگر که استاد حضور ندارند وارد می‌شوید. از دانشجویانی که در کلاس حاضرند جویا شوید درس در کدام گروه تشکیل‌شده است؟

گام چهارم: ممکن است در سامانه یکتا مطابق با اطلاع رسانی قبلی، استاد گروه‌های متفاوت این درس را با هم ادغام کرده باشند و شما در سامانه یکتا فقط 1 گروه داشته باشید. در این حالت استاد شما را در گروهی که قرار است کلاس آنلاین درآن تشکیل شود ثبت‌نام نکرده‌اند ونام شما ازقلم‌ افتاده است. به استاد پیام دهید تا اسم شما به لیست گروه دیگر اضافه شود. با این کار شما در سامانه یکتا این درس را در 2 گروه متفاوت خواهید داشت. در تایمی که باید کلاس تشکیل شود به گروه دوم بروید.


تحت نظارت وف ایرانی