رفتن به محتوای اصلی
x

در سامانه یکتا با اطلاع رسانی‌های قبلی، گروه‌های مختلف این درس را باهم ادغام کردم و دریکی از گروه‌ها کلاس آنلاین را تشکیل دادم. در زمان تشکیل کلاس تعدادی از دانشجویان مرتب پیام می‌دهند کلاس آنلاین برایمان تعریف‌نشده و پیوستن به کلاس را نمی‌بینیم. چه کنم؟

گام اول: نام گروهی که در آن قصد دارید کلاس آنلاین تشکیل دهید را به دانشجویان تمامی گروه‌ها اعلام کنید و اطلاع دهید برای شرکت در کلاس آنلاین در زمان مقرر کلاس باید به این گروه مراجعه کنند.
گام دوم: اگر دانشجویی اعلام کرد گروهی که قرار است در آن کلاس آنلاین تشکیل دهید را در سامانه یکتا ندارد یعنی این دانشجو در گروه جدید درست ثبت‌نام نشده است. به لیست شرکت‌کنندگان گروه جدید بروید .ابتدا نام دانشجو را در لیست شرکت‌کنندگان بیابید و نقش داده‌شده را بررسی کنید، باید نقش دانشجوی مازاد را به ایشان داده باشید. اگر نام دانشجو در لیست شرکت‌کنندگان نبود از طریق ثبت‌نام کاربران با شماره دانشجویی ایشان را در نقش دانشجوی مازاد ثبت‌نام کنید.


تحت نظارت وف ایرانی