رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای پیکربندی دستی نرم‌افزارهای ایمیل برای اتصال به ایمیل دانشگاه

توجه: پیش از شروع بررسی کنید که «دسترسی از راه دور به ایمیل» شما در سامانهٔ مدیریت حساب فعال باشد.

کاربران حین تنظیم نرم‌افزارهای ایمیل برای اتصال به ایمیل دانشگاه، همیشه با گزینه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که ممکن مقادیر مورد نیازشان را ندانند. در ادامه این گزینه‌ها همراه با مقادیر صحیح آمده است.

Username/User Name/Email Address doctor@iut.ac.ir
Name/Fullname Mr Doctor
IMAP Server/POP Server/Incoming Server mail.iut.ac.ir
SMTP Server/Outgoing Server mail.iut.ac.ir
IMAP Port (STARTTLS/TLS) 143
IMAP Port (TLS/SSL) 993
POP Port (STARTTLS/TLS) 110
POP Port (TLS/SSL) 995
SMTP Port (STARTTLS/TLS) 25/587
SMTP Port (TLS/SSL) 465
  • Username یا User Name یا Email Address: برای این گزینه همیشه آدرس کامل ایملتان را وارد کنید. مثلا: doctor@iut.ac.ir
  • Name یا Fullname: این نام و نام خانوادگی شماست که در پیام‌های شما کنار آدرس ایمیلتان نمایش داده می‌شود.
  • IMAP Server یا IMAP4 Server یا Incoming Server یا POP Server یا POP3 Server یا Outgoing Server: آدرس سرور برای دریافت ایمیل‌ها که مقدار آن همیشه mail.iut.ac.ir است.
  • SMTP Server یا Outgoing Server: آدرس سرور برای ارسال ایمیل‌های شماست که مقدار آن همیشه mail.iut.ac.ir است.
  • IMAP Port: پورت‌های استاندارد 143 و 993 هستند. پورت 143 برای اتصال STARTTLS/TLS و 993 برای اتصال TLS/SSL است.
  • POP Port: پورت‌های استاندارد 110 و 995 هستند. پورت 110 برای اتصال STARTTLS/TLS و 995 برای اتصال TLS/SSL است.
  • SMTP Port: پورت‌های استاندارد 25 یا 587 یا 465 هستند. پورت 25 و 587 برای اتصال STARTTLS/TLS و 465 برای اتصال TLS/SSL است.

 

توجه: بین IMAP و POP یکی را می‌توانید انتخاب کنید. در صورتی که درباره این دو اطلاعات کافی ندارید از IMAP استفاده کنید. با POP3 ممکن است همه اطلاعاتتان را از دست بدهید.


تحت نظارت وف ایرانی