رفتن به محتوای اصلی
x

اگر استاد تعداد دفعات شرکت در آزمون را یک‌بار قرار داده باشند و درحین آزمون دانشجویان با مشکل مواجه شوند و از سامانه خارج شوند چه باید کرد؟

در صورتی که  شما در وسط امتحان از سامانه خارج شوید و زمان آزمون شما به پایان نرسیده باشد، حتی اگر استاد درس تنظیم کرده باشد که یک بار می‌توانید امتحان دهید، مشکلی نخواهید داشت. می‌توانید به امتحان برگشته و آزمون را ادامه دهید. چراکه معیار اتمام آزمون تمام شدن زمان و یا فشردن کلید اتمام آزمون است.


تحت نظارت وف ایرانی