رفتن به محتوای اصلی
x

من امروز امتحان داشتم و چند دقیقه ای از آزمون باقی مانده بود که به طور خودکار پایان آزمون زده شد و سایت خودش بسته شد، استاد تغییری در زمان آزمون نداده بودند. چرا مواقع امتحان این اتفاق می افتد؟ سایت چه مشکلی دارد؟

این مشکل به خاطر این است که: زمان سیستمی که با آن در آزمون شرکت کرده اید با زمان سامانه یکسان نیست. برای بررسی یکسان بودن زمان ها به صفحه میز کار خود در یکتا بروید.


تحت نظارت وف ایرانی