رفتن به محتوای اصلی
x

من امروز امتحان داشتم و چند دقیقه ای از آزمون باقی مانده بود که به طور خودکار پایان آزمون زده شد و سایت خودش بسته شد، استاد تغییری در زمان آزمون نداده بودند. چرا مواقع امتحان این اتفاق می افتد؟ سایت چه مشکلی دارد؟

این مشکل به خاطر این است که: زمان سیستمی که با آن در آزمون شرکت کرده اید با زمان سامانه یکسان نیست. برای بررسی یکسان بودن زمان ها به صفحه میز کار خود در یکتا بروید.