رفتن به محتوای اصلی
x

در سامانه یکتا ، در زمان تصحيح آزمون متوجه شدم جعبه نمره براي سؤالات فعال نيست. چرا اين مشكل ایجادشده است؟

در پيكربندي آزمون در قسمت زمان بندي شما گزينه مهلتي در نظر گرفته شود تا ... را انتخاب کرده‌اید. با اين انتخاب دانشجو حتماً بايد روي دكمه اتمام آزمون كليك کند تا در قسمت نتايج پيام آزمون پايان يافته ظاهر شود و جعبه نمره فعال شود. در غير این صورت پيام هرگز تحويل داده نشده ظاهر مي شود و جعبه نمره فعال نيست. براي اجتناب از اين مشكل شما مي بايستي در هنگام پيكر بندي آزمون گزينه تلاش كاربربه طور خودكار تحويل داده شود را انتخاب مي كرديد.


تحت نظارت وف ایرانی