رفتن به محتوای اصلی
x

هدایت تماس (دایورت، Call Forward)

برای هدایت دائمی تماس‌های تلفن‌تان به شمارهٔ دیگر مانند تلفن همراهتان می‌توانید به دو روش زیر عمل کنید:

با کد دستوری

می‌توانید با وارد کردن کد دستوری #72* و وارد کردن شمارهٔ مقصد، تماس‌های ورودی را به شمارهٔ‌ دیگر هدایت کنید.

توجه کنید برای هدایت به تلفن همراه باید صفر گوشی شما باز باشد.

با کد #73* نیز می‌توانید هدایت تماس را لغو کنید.

با امکان Forward دستگاه تلفن

در این روش از امکان هدایت تماس خود گوشی استفاده می‌شود.

گوشی‌‌های Voip معمولا دارای دکمه FWD برای این کار هستند که با زدن آن و وارد کردن شماره، می‌توانید تماس‌ها را به مقصد دیگر هدایت کنید.

ممکن است گوشی دکمه جداگانه‌ای برای این کار نداشته باشد ولی در گزینه‌های تنظیمات گوشی گزینه FwdAll یا مانند این موجود است.


تحت نظارت وف ایرانی