رفتن به محتوای اصلی
x

ارسال فکس به تلفن‌های گویا

فکس بعضی از سازمان‌ها و شرکت روی تلفن گویایشان قرار دارند به این صورت که برای ارسال فکس باید داخلی فکس را هم شماره‌گیری انتخاب کنید.

در اینگونه موارد برای ارسال فکس با Voip در قسمت Fax Number در ادامه شماره تلفن مقصد شماره داخلی فکس را هم وارد نمایید.

مثلا اگر شماره شرکت 9422224444 و داخلی فکس 5 است در قسمت Fax Number این شماره را وارد کنید: 94222244445


تحت نظارت وف ایرانی