رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای ایجاد وب فرم (WebForm) در وب سایت

بطورکلی دسترسی به وب فرم از ابتدا در اختیار مدیران وب سایتها نیست لذا جهت اخذ دسترسی درخواست خود را از طریق تیکت ارسال نمایید.

روش کار:

  1. از منوی ساختار بعد Webforms (شکل1) را کلیک کرده تا به صفحه بعد ارجاع داده شوید.

شکل 1: از منوی ساختار به Webform

 

  1.  سپس بر روی Add Webforms کلیک نموده (شکل 2) و در صفحه مربوطه ابتدا نامی به  وب فرم اختصاص دهید. شایان ذکر است اگر نام را به فارسی میدهد حتما در قسمت ویرایش که جلوی آن ظاهر می شود نام انگلیسی منحصر بفرد مناسبی برای نام ماشینی (شکل 3) انتخاب کنید زیرا نام انگلیسی در لینک خروجی مورد استفاده قرار می گیرد و بهتر است نام مناسب و قابل فهمی باشد. در نهایت روی دکمه ذخیره فشار دهید.

 

شکل 2: Add webform

 

شکل 3: ویرایش نام ماشینی Webform

نکته: بهتر است در هنگام طراحی وب فرم وضعیت آنرا روی "بسته شده" قرار دهید (شکل 4) و پس از اتمام طراحی مجددا وضعیت را به باز تغییر دهید.

 

شکل 4: بعد از ویرایش نام ماشینی وب فرم و در وضعیت بسته شده قرار دادن وب فرم

 

  1. بعد از ذخیره وب فرم به صفحه اضافه کردن فیلدهای وب فرم می رسید (شکل 5)

شکل 5: افزودن فیلدهای وب فرم

Add element

با add element فیلدهای مورد نیاز مثل نام، نام خانوادگی و غیره را اضافه کنید. لازم است کمی آشنایی با زبان HTML داتشه باشید تا بتوانید براحتی نوع محتوای مربوط به فیلد خود را انختاب کنید مثلا برای نما و نام خانوادگی نوع محتوا را فیلد متنی انتخاب کنید. برای فیلد از نوع انتخاب می توانید از check box  یا radio button استفاده کنید.همچنین می توانید از ؟ که جلوی هر یک از انواع محتوا هست جهت راهنمایی استفاده نمایید.

Add page

با Add page می توانید فرو خود را صفحه بندی نمایید و هر چند فیلدی که مایلید را در یک صفحه قرار دهید. جهت جابجایی فیلدها در صفحه ها می توانید از Drag & Drop استفاده نمایید.

در نهایت پس از کامل کردن فیلدهای مورد نیاز وب فرم ، می توانید در صورت نیاز به افرادی دسترسی مشاهده نتایج و یا امورات دیگر را از منوی تنظیمات و سپس دسترسی در وب فرم، اعطا نمایید.

 


تحت نظارت وف ایرانی