رفتن به محتوای اصلی
x

راهنمای ایجاد وب فرم (WebForm) در وب سایت


بطورکلی دسترسی به وب فرم از ابتدا در اختیار مدیران وب سایتها نیست لذا جهت اخذ دسترسی درخواست خود را از طریق سامانه های تیکت و یا هما ارسال نمایید.

روش کار:

  1. از منوی میانبرها بعد فرمها (شکل1) را کلیک کرده تا به صفحه بعد ارجاع داده شوید.


شکل 1: رسیدن به فرمها از منوی میانبرها

2.  بر روی فرمها کلیک نمایید تا به صفحه ای ارجاع داده شوید که هم امکان مشاهده فرمهای  قبلی ایجاد شده و هم ایجاد فرم جدید برای شما به نمایش گذاشته می شود. سپس بر روی Add Webforms کلیک نموده (شکل 2). 


شکل 2: مشاهده فرمهای ایجاد شده قبلی و ایجاد وبفرم جدید 

3. در صفحه مربوطه (شکل 3) ابتدادر قسمت عنوان، نام مناسبی که گویای عملکرد وبفرم باشد، به وب فرم اختصاص دهید. شایان ذکر است اگر نام را به فارسی میدهید، حتما در قسمت ویرایش که جلوی آن ظاهر می شود نام انگلیسی منحصر بفرد مناسبی برای نام ماشینی (شکل 3) انتخاب کنید زیرا نام انگلیسی در لینک خروجی مورد استفاده قرار می گیرد و بهتر است نام مناسب و قابل فهمی باشد. در نهایت روی دکمه ذخیره فشار دهید.

نکته: بهتر است در هنگام طراحی وب فرم وضعیت آنرا روی "بسته شده" قرار دهید (شکل 3) و پس از اتمام طراحی مجددا از طریق منوی تنظیمات (شکل 4) وضعیت را به باز تغییر دهید..


شکل 3: نمایش صفحه ایجاد وبفرم، ویرایش نام ماشینی و وضعیت بسته فرم

4. بعد از ذخیره وب فرم به صفحه اضافه کردن فیلدهای وب فرم می رسید (شکل 4). در قسمت تنظیمات می توانید وضعیت بفرم را از حال بسته به حالت باز مدت دار تغییر دهید. بنابراین لازم است Scheduled را انتخاب و سپس در قسمت پایین صفحه بازه زمانی باز بودن وبفرم را انتخاب نموده و ذخیره را بزنید.


شکل 4: تغییر وضعیت وبفرم از  بسته به باز مدت دار


شکل 5: افزودن فیلدهای وب فرم

 Add element

با add element فیلدهای مورد نیاز مثل نام، نام خانوادگی و غیره را اضافه کنید. لازم است کمی آشنایی با زبان HTML داشته باشید تا بتوانید براحتی نوع محتوای مربوط به فیلد خود را انتخاب کنید. مثلا برای نام و نام خانوادگی نوع محتوا را فیلد متنی انتخاب کنید. برای فیلد از نوع انتخاب می توانید از check box  یا radio button استفاده کنید. همچنین می توانید از ؟ که جلوی هر یک از انواع محتوا هست جهت راهنمایی استفاده نمایید. شایان ذکر است به نام انگلیسی فیلدها هم توجه کنید و نام مناسبی اختیار کنید چون نام انگلیسی کلید اصلی فراخوانی فیلد است.

Add page

با کلیک روی Add layout می توانید روی فیلدها گروه بندی انجام دهید و نحوه نمایش بهتری به فیلدها بدهید. بطور معمول هر فیلد در یک سطر نمایش داده می شود ولی با استفاده از Add layout می توانید چند فیلد دلخواه را در یک سطر نمایش دهید تا فرم شکیل تری داشته باشید.

Add layout

با کلیک روی Add layout می توانید روی فیلدها گروه بندی انجام دهید و نحوه نمایش بهتری به فیلدها بدهید. بطور معمول هر فیلد در یک سطر نمایش داده می شود ولی با استفاده از Add layout می توانید چند فیلد دلخواه را در یک سطر نمایش دهید تا فرم شکیل تری داشته باشید.

در نهایت پس از کامل کردن فیلدهای مورد نیاز وب فرم، می توانید در صورت نیاز به افرادی دسترسی مشاهده نتایج و یا امورات دیگر را از منوی تنظیمات و سپس دسترسی در وب فرم، اعطا نمایید.

 

 

 


تحت نظارت وف ایرانی