رفتن به محتوای اصلی
x

محتوای سایت چیست؟

به بخش هایی که در وب سایت اضافه می شود محتوا گفته می شود. هر سایت با توجه به نیازهای آن محتواهای متفاوتی خواهد داشت. به عنوان مثال در سایت یک دانشکده محتواها شامل اخبار، اطلاعیه، رویداد، جوایز و افتخارات، آزمایشگاه ها، انتشارات و... می باشند.


تحت نظارت وف ایرانی