رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه صفحه آمار سایت خود را فعال کنیم؟

برای افزودن آمار سایت از این نوع محتوا استفاده می شود که با توجه به تصویر زیر، فیلدهای عنوان اصلی (ستاره دار)، زبان و در بخش آمار، عنوان آمار، تعداد و آیکون مربوطه را وارد کرده و بعد افزودن آمار را برنید. در انهتا وقتی همه آمارها را وارد کردید بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید.


تحت نظارت وف ایرانی