رفتن به محتوای اصلی
x

چرا زیرمنو نمایش داده نمی شود؟

برای نمایش زیر منو حتما باید از طریق میانبر وارد مدیریت منوی فارسی شده و ویرایش منوی والد را زده سپس تیک "نمایش بصورت باز" را بزنید.

بطور مثال اگر برای منوی افراد قصد زیرمنو داشتید همانند تصویر زیر از طریق میانبر منوها سپس ویرایش افراد، تیک نمایش بصورت باز را بزنید تا پیوند زیرمنوی شما به نمایش درآید.

 


تحت نظارت وف ایرانی