رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه افراد مجموعه خود را به سایت اضافه کنیم؟

جهت ایجاد محتوا از نوع فرد از منوی میانبر، "اضافه کردن محتوا" سپس نوع محتوای فرد را انتخاب نمایید.


نکات:

  • از فیلد دسته بندی کلی در قسمت افراد می توانید موقعیت و مرتبه علمی هر یک از افراد را انتخاب نمایید. (در هنگام وارد کردن محتوا نیازی به انتخاب نام موقعیت و نام مرتبه علمی نمی باشد، فقط از لیست نوشته شده برای موقعیت و یا مرتبه علمی گزینه مورد نظرتان را انتخاب نمایید.)


  • در فیلد مربوط به وب سایت دو قسمت نشانی و متن پیوند وجود دارد که در قسمت نشانی آدرس سایت مورد نظر را به صورت کامل وارد و در قسمت متن پیوند نیز باید نام صفحه شخصی را وارد نمایید.تحت نظارت وف ایرانی