رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه متن حاوی پرسش و پاسخ ایجاد کنیم؟

برای افزودن محتوا از نوع  پرسش و پاسخ از متن بازشونده استفاده نمایید. با استفاده از این نوع محتوا، می توانید یک صفحه پرسش و پاسخ ایجاد کنید و بطور معمول اولین سوال باز و بقیه بطور بسته نمایش داده می شوند.


نکات:

  • در فیلد مربوط به سوال عنوان قسمت اول و در فیلد پاسخ متن مربوط به قسمت اول را وارد نمایید.

  • برای افزودن قسمت جدید بر روی فیلد افزودن آیتم دیگر کلیک نمایید.


امکان جابه جایی در محتواهای وارد شده در این قسمت وجود دارد.تحت نظارت وف ایرانی