رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه سایتهای وابسته و یا مرتبط را در سایت خود وارد کنیم؟

برای ایجاد ارتباط سریع به سایتهای مورد نیاز و مرتبط از روی صفحه اصلی سایت، از طریق میانبرها، اضافه کردن محتوا، نوع محتوای پیوند مفید را استفاد کنید. 

با توجه به تصویر زیر، ابتدا عنوان، سپس تصویر و پیوند مربوطه را وارد کنید و بروی دکمه ذخیره کلیک کنید. 

 


تحت نظارت وف ایرانی