رفتن به محتوای اصلی
x

چگونه زیرمنو ایجاد کنیم؟

برای ایجاد زیرمنو گامهای زیر را بترتیب انجام دهید.

1- ابتدا محتوای زیرمنوی مدنظر را ایجاد کنید.

2- آدرس محتوا را که در محل آدرس مرورگر نمایش داده شده است را کپی کنید.

3- از طریق میانبرها به منوها رفته و ایجاد پیوند را بزنید.

4- سپس برای زیرمنوی خود نام مناسب نوشته و در قسمت پیوند، آدرسی که کپی کرده اید را وارد کنید و در قسمت پیوند والد، نام منویی که می خواهید زیرمنوی در آن قرار گیرد را انتخاب کنید.

5- ویرایش منوی والد را زده و تیک نمایش بصورت باز را بزنید. (راهنمای "چرا زیرمنو نمایش داده نمی شود؟" را مطالعه نمایید.)

 


تحت نظارت وف ایرانی